Tags

1 drawing tagged Daaaaa.

Da Daa Dadada Daaaaa Me Dark Force Laser

da daaaaa, dadada daaaaa da, dadadadaaaaaaaa daaaa, dadada daaaaaaaaa ! ♪

"As a professor of science, I assure you we did, in fact, evolve from filthy monkey-men."
Professor Farnsworth
0 online
Chat